Sebagai orang tua, Anda mengambil peran yang Anda mainkan dalam kehidupan anak Anda dengan serius. Anda merawat mereka, menyediakan makanan, memberi mereka makan, memberi pakaian, dan memberi mereka bimbingan yang diperlukan untuk tumbuh.